DOPRAVCOVIA:

fyzická osoba Mgr. Klaudia Slaninová, so sídlom Dúbravská 5619/40, 08001 Prešov,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Firm, vložka číslo: 10635/P

a

spoločnosť XaeX, s.r.o. so sídlom Dúbravská 5619/40, 08001 Prešov,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka číslo 28371/P

 

vydávajú podľa § 4 zákona Národnej rady SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave nasledujúci prepravný poriadok nepravidelnej autobusovej dopravy

 

PREPRAVNÝ PORIADOK NEPRAVIDELNEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY

 

Prepravný poriadok je kvôli zmenám v predpisoch t.č. nedostupný z dôvodu jeho prepracovania na aktuálnu verziu

Športové a kultúrne podujatia

Dovolenkové a poznávacie zájazdy

Transfery na letiská, za prácou

Pútnické miesta, veľtrhy